top of page

Terms & Conditions

Shipping info

Bestellingen worden om de 2 dagen verstuurd. Je krijgt een email wanneer je order is verstuurd. Als het product dat je bestelde uitverkocht is, verwittigen we je via email.

Leveringskost

Bestellingen

Eenmaal je een bestelling plaatst, krijg je van ons een order confirmatie email waarin al de details van je aankoop genoteerd staan.

We houden onze webshop zo goed mogelijk bij. Hoe dan ook bestaat de mogelijkheid dat een product dat je aankocht toch out of stock is. In dit geval krijg je van ons zo snel mogelijk een email ter verwittiging. 

Bestellingen zijn effectief betaald wanneer de betaling ervan ontvangen is.

Knip heeft het recht om bepaalde aankoopvoorwaarden an een aankoop toe te voegen en/of bepaalde aankopen te weigeren.

Levering

Bestellingen worden tot een week na betaling ontvangen door de koper. Houd er echter rekening mee dat deze verzendtijd een indicatie is, en dat Knip niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor mogelijke vertragingen tijdens de levering. 

Het is de koper zijn/haar verantwoordelijkheid om een het juiste verzendadres op te geven. Indien er een verkeerd verzendadres werd opgegeven en de bestelling een tweede keer verzonden moet worden is die kost voor de koper.

Prijzen en betalingen

De prijzen op deze website staan aangeduid in Euro, zijn inclusief 21% BTW en exclusief transportkost.

Aankopen die via de webshop van Knip verlopen worden in werking gesteld door ...

Alle persoonlijke debit- en creditkaart info die wij ontvangen worden verwerkt door veilige instanties op een veilig platform.

Knip kan prijzen op haar webshop aanpassen zonder daar eerst een verwittiging over te geven.

Inhoud

De inhoud van deze website waaronder tekst, foto's, beschrijvingen, data, designs, afbeeldingen werd met grote zorg samengesteld. Hoe dan ook kan onze website schrijffouten of onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.Knip kan daarom op elk gegeven moment die inhoud veranderen of verwijderen zonder daarover op voorhand te verwittigen. 

Onze inhoud is niet bindend en heeft enkel als doel meer informatie te verschaffen. 

 

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft Knip het recht een order te annuleren of niet te verwerken zonder restitutie. Overmacht zijn situaties die zich voordoen buiten de grip van Knip, hierdoor kan Knip niet verantwoordelijk gesteld worden.

Recht om af te zien van een aankoop

Met betrekking tot het rechterlijke kader rond kopen op afstand dat onder de wet van 14 juli 1991 valt, heeft een koper het recht de verkoper op de hoogte te brengen van het afzien van zijn aankoop binnen de 14 dagen na aankoop. Zonder hiervoor risico op een boete te lopen. In dit geval is de koper zelf verantwoordelijk om het product in originele staat, zonder schade, terug te bezorgen aan de verkoper, Knip. Op volgend adres: Houtheide 9, 3150 Haacht, België. 

Producten kunnen enkel teruggebracht of geruild worden indien dit op voorhand werd gecommuniceerd met Knip, en dit in schrift bevestigd werd. Retours moeten steeds vergezeld worden met het originele aankoopbewijs.

Aansprakelijkheid

Knip is niet verantwoordelijk voor schade, hetzij fysiek, materieel of immaterieel.

Bij schade die berokken wordt aan een bestelling tijdens verzending ligt verantwoordelijkheid niet bij Knip, maar bij het leveringsbedrijf. Knip kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen die verdwijnen.

Persoonlijke informatie & Privacy

Door het bestellen van goederen of diensten via de internetsite van KNIP staat de Koper uitdrukkelijk toe dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt voor administratieve doeleinden zoals het beheren van een klantendatabase, het vastleggen van bestellingen, leveringen en facturen en het controleren van de solvabiliteit. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor promotionele doeleinden, gepersonaliseerde advertenties en / of andere (re) marketing gerelateerde doeleinden.

Knip zal persoonsgegevens nooit openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit wettelijk verplicht is. Knip zal de Koper altijd op de hoogte stellen en expliciet om zijn toestemming vragen voordat hij zijn persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekt. Koper heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. De Koper heeft ook het recht om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden zonder persoonlijke kosten te weigeren. Voor meer informatie kan de Koper contact opnemen met de Privacy Protection Commission in Brussel.

Deze website is eigendom van BEWELL

Door deze website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen ga je akkoord met onze terms & conditions, hierboven beschreven.

 

 

bottom of page